arapça sözlük
aöf ilahiyat
Türkçe  |  العربية  |  English
Fiil Çekimleri > NAKIS FİİLLER

Sahih Fiiller | Mehmuz Fiiller | Muzaaf Fiiller | Misal Fiiller | Ecvef Fiiller | Nakıs Fiiller | Lefif Fiiller | Sülasi Fiillerin Altı Babı


Nakıs fiil yalnız 6. babdan gelmez.

Birinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَا، يَفْعُو şeklinde olur. دَعَا، يَدْعُو gibi.

İkinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَى، يَفْعِى şeklinde olur. حَمَى، يَحْمِى gibi.

Üçüncü babdan gelen nakıs fiiller

Bazen;

فَعَى، يَفْعَى şeklinde olur. رَعَى، يَرْعَى gibi.

Bazen;

فَعَا، يَفْعَى şeklinde olur. صَعَ، يَصْعَى ve ذَحَا، يَذْحَى ve طَهَا، يَطْهَى gibi.

Dördüncü babdan gelen nakıs fiiller فَعِىَ، يَفْعَى şeklinde olur. نَسِىَ، يَنْسَى gibi.

Beşinci babdan gelen nakıs fiiller فَعُوَ، يَفْعُو şeklinde olur. نَهُوَ، يَنْهُو gibi.

MAZİ MALUM

Birinci babda: فَعَا şeklinde bulunur.

İkinci babda: فَعَى şeklinde bulunur.

Üçüncü babda: فَعَا veya فَعَى şeklinde bulunur.

Dördüncü babda: فَعِىَ şeklinde bulunur.

Beşinci babda: فَعُوَ şeklinde bulunur.

Birinci babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
فَعَوْا فَعَوَا فَعَا مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
فَعَوْنَ فَعَتَا فَعَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَوْتُمْ فَعَوْتُمَا فَعَوْتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
فَعَوْتُنَّ فَعَوْتُمَا فَعَوْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَوْنَا فَعَوْتُ   مُتَكَلِّمٌ

Birinci babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
دَعَوْا دَعَوَا دَعَا مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
دَعَوْنَ دَعَتَا دَعَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
دَعَوْتُمْ دَعَوْتُمَا دَعَوْتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
دَعَوْتُنَّ دَعَوْتُمَا دَعَوْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
دَعَوْنَا دَعَوْتُ   مُتَكَلِّمٌ

İkinci babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
فَعَوْا فَعَيَا فَعَى مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
فَعَيْنَ فَعَتَا فَعَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَيْتُمْ فَعَيْتُمَا فَعَيْتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
فَعَيْتُنَّ فَعَيْتُمَا فَعَيْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعَيْنَا فَعَيْتُ   مُتَكَلِّمٌ

İkinci babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
حَمَوْا حَمَيَا حَمَى مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
حَمَيْنَ حَمَتَا حَمَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
حَمَيْتُمْ حَمَيْتُمَا حَمَيْ تَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
حَمَيْتُنَّ حَمَيْتُمَا حَمَيْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
حَمَيْنَا حَمَيْتُ   مُتَكَلِّمٌ

Üçüncü babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
رَعَوْا رَعَيَا رَعَى مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
رَعَيْنَ رَعَتَا رَعَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
رَعَيْتُمْ رَعَيْتُمَا رَعَيْتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
رَعَيْتُنَّ رَعَيْتُمَا رَعَيْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
رَعَيْنَا رَعَيْتُ   مُتَكَلِّمٌ

Dördüncü babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
فَعُوا فَعِيَا فَعِىَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
فَعِينَ فَعِيَتَا فَعِيَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعِيتُمْ فَعِيتُمَا فَعِيتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
فَعِيتُنَّ فَعِيتُمَا فَعِيتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعِينَا فَعِيتُ   مُتَكَلِّمٌ

Dördüncü babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
نَسُوا نَسِيَا نَسِىَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
نَسِينَ نَسِيَتَا نَسِيَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَسِيتُمْ نَسِيتُمَا نَسِيتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
نَسِيتُنَّ نَسِيتُمَا نَسِيتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَسِينَا نَسِيتُ   مُتَكَلِّمٌ

Beşinci babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
فَعُوا فَعُوَا فَعُوَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
فَعُونَ فَعُوَتَا فَعُوَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعُوتُمْ فَعُوتُمَا فَعُوتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
فَعُوتُنَّ فَعُوتُمَا فَعُوتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعُونَا فَعُوتُ   مُتَكَلِّمٌ

Beşinci babdan:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
نَهُوا نَهُوَا نَهُوَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
نَهُونَ نَهُوَتَا نَهُوَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَهُوتُمْ نَهُوتُمَا نَهُوتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
نَهُوتُنَّ نَهُوتُمَا نَهُوتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَهُونَا نَهُوتُ   مُتَكَلِّمٌ

MAZİ MEÇHUL

Mazi Meçhul yalnız bir şekli vardır ki, o da فُعِىَ şeklindedir. دُعِىَ، حُمِىَ، رُعِىَ، نُسِىَ gibi.

Mazi Meçhul:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
فُعُوا فُعِيَا فُعِىَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
فُعِينَ فُعِيَتَا فُعِيَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
فُعِيتُمْ فُعِيتُمَا فُعِيتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
فُعِيتُنَّ فُعِيتُمَا فُعِيتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
فُعِينَا فُعِيتُ   مُتَكَلِّمٌ

Mazi Meçhul:

جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ مُفْرَدٌ    
دُعُوا دُعِيَا دُعِىَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
دُعِينَ دُعِيَتَا دُعِيَتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
دُعِيتُمْ دُعِيتُمَا دُعِيتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
دُعِيتُنَّ دُعِيتُمَا دُعِِيتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
دُعِينَا دُعِيتُ   مُتَكَلِّمٌ
Bir kere satın alın,
sınırsız kullanın!

Nasıl Satın Alacağım?
Sözlüğü nasıl satın alıp, nasıl kuracağınıza kadar adım adım tüm aşamalar için tıklayın >
Nasıl Kullanacağım?
Sözlüğü nasıl kuracağınızdan, nasıl kullanacağınıza kadar tüm teknik bilgiler için tıklayın >
Güncellemeler

Arapça Sözlük Programı bir Onlinearabic.net ürünüdür.             www.facebook.com/ArapcaTurkceSozluk
Facebook