arapça sözlük
Türkçe  |  العربية  |  English
Fiil Çekimleri > MİSALİ VAVİ

Sahih Fiiller | Mehmuz Fiiller | Muzaaf Fiiller | Misal Fiiller | Ecvef Fiiller | Nakıs Fiiller | Lefif Fiiller | Sülasi Fiillerin Altı Babı


Misali vavi yalnız birinci babdan bir adet fiil vardır.

İkinci babdan daima يَعِلُ ، فَعَلَ şeklinde olur. وَصَفَ ، يَصِفُ gibi.

Üçüncü babdan daima يَعَلُ ، فَعَلَ şeklinde olur. يَهَبُ ، وَهَبَ gibi.

Dördüncü babdan daima sahih gibi يَفْعَلُ ، فَعِلَ şeklinde olur. وَجِلَ ، يَوْجَلُ gibi.

Beşinci babdan yine sahih gibi يَفْعُلُ ، فَعُلَ şeklinde olur. يَوْقُرَ ، وَقُرَ gibi.

Altıncı babdan daima يَعِلُ ، فَعِلَ şeklinde olur. يَمِقُ ، وَمِقَ gibi.

MAZİ MALUM – MAZİ MEÇHUL

Misali vavilerin mazi malum ve meçhulü tamamıyla sahih gibi çekilir.

MUZARİ MALUM

İkinci ve altıncı babın muzari malumu daima يَعِلُ şeklindedir.

Üçüncü babınkı de daima يَعَلُ şeklindedir.

Dördüncü babınkı –yalnız iki kelime müstesna olmak üzere- يَفْعَلُ şeklindedir.

 Beşinci babınki daima يَفْعُلُ şeklinde geleceği yukarıda görülmüştü.

Eğer muzari malum يَفْعَلُ yahut  يَفْعُلُ şeklinde ise bunlar sahih gibidir. Şu halde يَوْجَلُ kelimesi يَعْلَمُ gibi, يَوْقُرُ kelimesi يَحْسُنُ gibi çekilir.

يَعَلُ yahut يَعِلُ şeklinde bulunan muzari malumlara gelince bunlar da sahihteki kaideye göre çekilirler. Fakat ikinci harfin harekesi daima muhafaza edilmelidir.

 MALUMLARININ ÇEKİMİ:


يَصِفُ misal (vavi) malum muzari fiilinin çekimi

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَصِفُونَ يَصِفَانِ يَصِفُ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
يَصِفْنَ تَصِفَانِ تَصِفُ مُؤَنَّثٌ Dişil
تَصِفُونَ تَصِفَانِ تَصِفُ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
تَصِفْنَ تَصِفَانِ تَصِفِينَ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَصِفُ اَصِفُ   مُتَكَلِّمٌ

يَعِقُ misali (yai) malum muzari fiilinin çekimi

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَعِقُونَ يَعِقَانِ يَعِقُ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
يَعِقْنَ تَعِقَانِ تَعِقُ مُؤَنَّثٌ Dişil
تَعِقُونَ تَعِقَانِ تَعِقُ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
تَعِقْنَ تَعِقَانِ تَعِيقِينَ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَعِقُ اَعِقُ   مُتَكَلِّمٌ

يَهَبُ misali malum muzari fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَهَبُونَ يَهَبَانِ يَهَبُ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
يَهَبْنَ تَهَبَانِ تَهَبُ مُؤَنَّثٌ Dişil
تَهَبُونَ تَهَبَانِ تَهَبُ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
تَهَبْنَ تَهَبَانِ تَهَبِينَ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَهَبُ اَهَبُ   مُتَكَلِّمٌ

يَسَعُ  misali malum muzari fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَسَعُونَ يَسَعَانِ يَسَعُ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
يَسَعْنَ تَسَعَانِ تَسَعُ مُؤَنَّثٌ Dişil
تَسَعُونَ تَسَعَانِ تَسَعُ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
تَسَعْنَ تَسَعَانِ تَسَعِينَ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَسَعُُ اَسَعُ   مُتَكَلِّمٌ

يَطَأُ misali malum muzari fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يَطَئُونَ يَطَئَانِ يَطَأُ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
يَطَئْنَ تَطَئَانِ تَطَأُ مُؤَنَّثٌ Dişil
تَطَئُونَ تَطَئَانِ تَطَأُ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
تَطَئْنَ تَطَئَانِ تَطَئِينَ مُؤَنَّثٌ Dişil
نَطَأُ اَطَأُ   مُتَكَلِّمٌ
 

MEÇHULLERİNİN ÇEKİMİ:

يُوسَعُ misali (vavi) muzari meçhül fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

يُوسَعُونَ يُوسَعَانِ يُوسَعُ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
يُوسَعْنَ تُوسَعَانِ تُوسَعُ مُؤَنَّثٌ Dişil
تُوسَعُونَ تُوسَعَانِ تُوسَعُ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
تُوسَعْنَ تُوسَعَانِ تُوسَعِينَ مُؤَنَّثٌ Dişil
نُوسَعُ اُوسَعُ   مُتَكَلِّمٌ

MUZARİ MANSUB ÇEKİMİ:

يَصِفُ ٠ لَنْ يَصِفَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يَصِفُوا لَنْ يَصِفَا لَنْ يَصِفَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
لَنْ يَصِفْنَ لَنْ تَصِفَا لَنْ تَصِفَ مُؤَنَّثٌ Dişil
الَنْ تَصِفُو لَنْ تَصِفَا لَنْ تَصِفَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
لَنْ تَصِفْنَ لَنْ تَصِفَا لَنْ تَصِفِي مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَصِفَ لَنْ اَصِفَ   مُتَكَلِّمٌ

يَهَبُ ٠ لَنْ يَهَبَ Misal muzari mansub fiilin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يَهَبُوا لَنْ يَهَبَا لَنْ يَهَبَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
لَنْ يَهَبْنَ لَنْ تَهَبََا لَنْ تَهَبَ مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَهَبُوا لَنْ تَهَبََا لَنْ تَهَبَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
لَنْ تَهَبْنَ لَنْ تَهَبََا لَنْ تَهَبِي مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَهَبَ لَنْ اَهَبَ   مُتَكَلِّمٌ

يَوْجَلُ ٠ لَنْ يَوْجَلَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يَوْجَلُوا لَنْ يَوْجَلاَ لَنْ يَوْجَلَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
لَنْ يَوْجَلْنَ لَنْ تَوْجَلاَ لَنْ تَوْجَلَ مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَوْجَلُوا لَنْ تَوْجَلاَ لَنْ تَوْجَلَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
لَنْ تَوْجَلْنَ لَنْ تَوْجَلاَ لَنْ تَوْجَلِي مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَوْجَلَ لَنْ اَوْجَلَ   مُتَكَلِّمٌ

يَوْقُرُ ٠ لَنْ يَوْقُرَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يَوْقُرُوا لَنْ يَوْقُرَا لَنْ يَوْقُرَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
لَنْ يَوْقُرْنَ الَنْ تَوْقُرَ لَنْ تَوْقُرَ مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تَوْقُرُوا الَنْ تَوْقُرَ لَنْ تَوْقُرَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
لَنْ تَوْقُرْنَ الَنْ تَوْقُرَ لَنْ تَوْقُرِي مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نَوْقُرَ لَنْ اَوْقُرَ   مُتَكَلِّمٌ

يُوصَفُ ٠ لَنْ يُوصَفَ Misal muzari mansub fiilinin çekimi:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil

 

 

لَنْ يُوصَفُوا لَنْ يُوصَفَا لَنْ يُوصَفَ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
لَنْ يُوصَفْنَ لَنْ تُوصَفَا لَنْ تُوصَفَ مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ تُوصَفُوا لَنْ تُوصَفَا لَنْ تُوصَفَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
لَنْ تُوصَفْنَ لَنْ تُوصَفَا لَنْ تُوصَفِي مُؤَنَّثٌ Dişil
لَنْ نُوصَفَ لَنْ اُوصَفَ   مُتَكَلِّمٌ


Bir kere satın alın,
sınırsız kullanın!

Nasıl Satın Alacağım?
Sözlüğü nasıl satın alıp, nasıl kuracağınıza kadar adım adım tüm aşamalar için tıklayın >
Nasıl Kullanacağım?
Sözlüğü nasıl kuracağınızdan, nasıl kullanacağınıza kadar tüm teknik bilgiler için tıklayın >
Güncellemeler

Arapça Sözlük Programı bir Onlinearabic.net ürünüdür.             www.facebook.com/ArapcaTurkceSozluk
Facebook
gebelik haftası hesaplama | ehliyet yenileme | boğaz ağrısına ne iyi gelir | apandisit belirtileri | mtv hesapla | hamile kalmanın yolları | konut kredisi hesaplama | teb bankası | akbank kredi | ihtiyaç kredisi hesaplama | en uygun konut kredisi | garanti kredi | en uygun kredi | rüya yorumları tabirleri | kombi bakımı | kombi servisi | kredi mevduat